Gewone leden, ereleden, buitengewone leden en adverteerders van Commandovereniging Gelderland ontvangen 4 x per jaar onze COV Gld periodiek. Het beschrijft het wel en wee rond onze vereniging, het Korps, interessante en informatieve onderwerpen, maar ook de minder leuke en droevige gebeurtenissen. Onze oplage is 200.
 
Abonnees:
Belangstellenden die niet gediend hebben bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen, kunnen door het Bestuur worden aangenomen als "abonnee" tegen betaling van € 17,50 per kalenderjaar. a
anmelding via email/ contactformulier Neem contact op
 Onderwerp: Aanmelden abonnee Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
NIEUW:  U kunt ook een online-versie van een periodiek bestellen. 
hoe? Laat een bericht achter  vermeldt s.v.p. Het jaartal en nummer. de kosten zijn € 5,-- per nummer.
 
 
 
Redactie Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
- Jan Tukker ,  Hoofdredacteur
- Ben Sünnen, technische realisatie

Inleveren kopij:

- aanleveren digitaal (tekst/ foto’s) via e-mail naar secr-covgld@korpscommandotroepen.nl of naar de hoofdredactie Jan Tukker
- per post naar ons secretariaat, Commandovereniging Gelderland, Cornelis Doetspad 6 7415 NE Deventer

Vragen over inleveren kopij kunt u stellen via ons contactformulier
Neem contact op Onderwerp: Periodiek Gelderland

Sluitingsdata kopij 2019, jaargang 25 :
 
- Nr.1: 1 maart 2019 uitgebracht
- Nr.2: 1 juni 2019 uitgebracht 
- Nr.3: 1 september 2019 uitgebracht
- Nr.4: 1 december 2019 (verschijnt eind december 2019)